skip to Main Content

Wat is het Keurmerk ‘Schoonmaken is een Vak!’?

Een bedrijf ontvangt pas het keurmerk als zij voldoet aan de eisen van het keurmerk zoals vereniging

‘Schoonmaken is een Vak!’ die heeft vastgesteld. De controle op invulling en naleving van dit eisenpakket vindt plaats de keurmerkinspecteurs van Keurmerk Nederland.

Volgens de eisen van het keurmerk voor de schoonmaakbranche moet het kwaliteitsbeleid op papier staan, moet er gewerkt worden volgens de code verantwoordelijk marktgedrag en moet de CAO nageleefd worden. Ook moeten de arbeidsrisico’s geïnventariseerd zijn en beheerst worden. Ladders en andere werkgereedschappen moeten periodiek gekeurd zijn.

Daarnaast moet de organisatie zorgen voor het verhogen van de klanttevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het schoonmaakvak.

siev-keurmerk-jolandas
Back To Top